Velkommen til Lillo.

 

Vi håper dere kommer til å trives og ha det hyggelig opphold her hos oss. Siden dette er ett ubetjent leirsted, så må vi be om at dere løser noen oppgaver ved ankomst og når dere reiser.

Ved ankomst er ovnene automatisk slått på til «komfort». Og de står på 20 grader. Ovnene kan nå stilles opp og ned etter eget ønske. Alle lys i ganger og toaletter har følere som går av og på etter som dere beveger dere i disse rommen.

 

Ved ankomst.

Det er lurt å ta av sko og yttertøy i garderoben (Letter renholdet)

Gå til BØTTEKOTTET (Første rom innenfor gangen til trapperommet).

Slå på vannpumpen (trykk rød knapp)

Sette ventilasjonen til 4 (Drei sort skive mot høyre)

Gjør dere kjent med rømningsveier (Les Branninstruks)

Sett in støpsel for varmdriksautomat hvis den skal brukes.

Gå så gjennom huset for å se att alle vinduer og dører er lukket og i stand

Lillo har eget tråløs internett: Passordet er LagetI100

 

Under oppholdet.

Start oppvaskmaskinen og følg bruksanvisningen.

Komfyren har en vernebryter, hvis ovnen ikke kan slåes på, så skru av og på sikringen.

Se bruksanvisning på kaffetrakter. Tøm og skyll termosen etter bruk.

La ikke mat bli liggende ut på benk eller rundt omkring i stuen og over natten.

Fjern avfall når sekken er full.

 

Ved avreise.

Dere må følge vaske opplegg «Renhold» som er slått opp på veggen i bøttekottet.

Gå gjennom alle rom før dere reiser og begynn i 2.etg.

Se at rømningsdør er stengt og at alle vinduer er lukket.

At alle ovner står på 20 grader.

At ingen ting henger over eller står inntil ovnene.

Alle dører til alle rom og ganger er lukket.

Fortsett i kjeller og se etter at utgangsdøren er stengt og alle andre dører er lukket.

I peisestue, spiserom og kjøkken skal alle lamper være slukket.

Vinduer og dører skal være lukket og låst.

Også har skal alle ovner står på 20, og at ingenting står inntil ovnene av benker eller sofaer.

Påse at bakdør og dører i peisestuen er låst.

Alle dører til ganger og rom skal vær lukket.

 

Så til sist gå til bøttekott.

Reduser ventilasjonen til 1

Slå av vannpumpa. (Trykk på sort knapp)

Trekk ut støpselet i varmdriksautomaten.

Det må ikke legges igjen mat. Uten det som står i overskapet til høyre (krydder, mel osv)

Lukk gangdør etter dere påse at smekklåsen går i lås når dere har gått ut av hoveddøren

Send så en SMS om at dere har reist fra Lillo (REIST til 41649448)

Slik bruker du kaffe-trakteren.

 

·         Se at den er slått av

·         Hell på 2,2 liter vann

·         Legg filter i filterskålen

·         Vei opp 110 gram filterkaffe

·         Sett kannen under

·         Skru på maskinen

·         Skru av maskinen når du har traktet ferdig.

 

Husk å vask kaffe-termosen innvendig etter bruk.

 

NB.

Hvis du trenger mindre kaffe så bruk

1 liter vann og 50-60 gram kaffe.

Husk styrken varer med kaffesort.

 

 

Slik bruker du oppvaskmaskinen.

 

·         Skyll godt av oppvasken

·         Sett oppvasken i bakker

·         Du kan maks sette inn 2 bakker

o   En nederst med bestikk

o   En oppe denne med annet

·         Lukk døren godt inntil 

·         Trykk på en temperatur stilleknapp opp til 80 på kjøreknappene

·         Trykk på kjøreknappene 

·         Trykk på varighet lengst til høyre

·         Maskinen vasker i opp mot 4 minutter

 

Før avreise

·         Ta ut metall filter

·         Lukk maskinen og kjør SELV RENS

 

NB

Maskinen jobber direkte fra det varme vannet

Maskinen gir seg selv automatisk vaskemiddel

Når vasken er ferdig så sett bakken på benken å la den renne av seg

Sett oppvasken  inn i skapet.

 

 

 

Slik bruker du varmdrikks automaten.

 

·         Bruk pappbeger og velg type drikke

·         Ett rødt lys lyse på koppen til drikke er ferdig

·         Den gir også varmt vann og avkjølt vann

 

Feil kan oppstå.

Lås opp maskinen øvre del og trykk på av knappen

Start den opp etter ett minutt. Oppstart kan ta flere minutter

 

NB.

Går det tomt for tørrstoff, se i skapet på kjøkkenet. Åpne maskin

Og fyll på i den beholderen som er tom. ( NB boksen må stå rett, hull bak og i front)

Vannet står med trykk så lenge vannpumpa er på.

Er ikke vannpumpen på så vil trykket synke.

Maskinen vil da tolke det som feil. (Start pumpa og maskin på nytt)

Tøm og rens «spill boksen» under koppestativet hver dag.

Det er automatisk rensing av vannet i denne maskinen.

Når dere reiser fra Lillo så trekk ut støpselet

 

 
Renhold