Brannalarm.

Alarmen er ikke knyttet til overvåkning. Ved brann ring nødnummer

Adresse: Lillomarkkapellet Stuaveien 135 1480 Slattum

GPS 60.01287º N, 10.86775º Ø

 

 

Nødtelefoner

Brann    110

Politi   112

Ambulanse  113

 

 

1.       Røyking innendørs er ikke tillatt

2.       Korridorer, trapper og utganger skal alle være ryddige og fri for ferdsel.

3.       Bruk av fyrstikker eller levende lys er kun tillatt i peisestue og spiserom og stearinlys skal kun brukes der det er egnet for bruk, lang fra brennbart materiale.

4.       Elektriske panelovner må ikke tildekkes.

5.       Feil og uregelmessigheter ved elektrisk anlegg og apparater må straks meldes til NKSS

6.       Hovedleder skal daglig sjekke at det lyser en lampe i brannvarlingssystemet. (Feil meldes NKSS)

7.       Ved bruk av kjøkkenet må man være oppmerksom på farer for brann ved koking og steking. Kjøkkenet er utstyr med flere komfyrer og en injeksjons ovn. For den siste er det egen overopphet vern. Når kjøkkenet forlates skal all varme og alle bryter være avslått.

8.       Ved brannalarm og/eller brann skal alle umiddelbart forlate huset.  Og alle skal møte fram på gårdsplassen i front av bygningen.

9.       Ved evakuering skal alle dører og vinduer lukkes.

10.   Hovedleder kontrollerer at alle er evakuert ved å telle opp frammøte på møteplass

11.   Hovedleder sjekker evt. status og ringer brannvesenet på 110. Brannen søkes om mulig, slukket med brannslukkingsapparater. ( Skum og CO).

12.   Avstill klokkene med å trykke «pil opp» 4 ganger.

Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten må hovedleder kvittere for at instruksen er lest og forstått av alle. Signer instruks legges i postkassen inne i garderoben.

 

Branninstruks er lest og forstått av leirens leder.

 

 

…………………………………………………………                                 ……………………………………………

(Gruppens navn)                                                                           (Dato)

 

………………………………………………………………………………………………….

                               ( underskrift)

 

 

 

 

Denne legges i hvit postkasse ved inngangen